τη μικροβιολογία του δικτύου Δομημένου Περιβάλλοντος

1
τη μικροβιολογία του δικτύου Δομημένου Περιβάλλοντος

Θέση Επίκουρου Καθηγητή στη Μικροβιωμική Εδάφους με 75% έρευνα, 25% διδακτικό ραντεβού. Το Τμήμα Επιστήμης και Διοίκησης Οικοσυστημάτων αναζητά υποψηφίους που ενδιαφέρονται για τη διεξαγωγή έρευνας για την κατανόηση της κατανομής, της σύνθεσης, της ποικιλομορφίας και του λειτουργικού αντίκτυπου των μικροβιακών κοινοτήτων σε ενδιαιτήματα εδάφους-φυτών. Αναζητούμε άτομα με διαφορετικά ενδιαφέροντα στα μικροβιώματα του εδάφους και στη διδασκαλία σχετικών μαθημάτων. Ένας επιτυχημένος υποψήφιος θα έχει Ph.D. σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και να είναι ικανός: 1) Τεκμηριωμένο ιστορικό εμπειρίας με αναλύσεις μικροβιώματος εδάφους ή περιβαλλοντικών δειγμάτων με δεδομένα υψηλών διαστάσεων από έρευνες μεταγονιδιωματικής, μετατρανγραφομικής, μεταβολομικής. 2) Ανάπτυξη ενός ισχυρού, ανεξάρτητου ερευνητικού προγράμματος με την εξασφάλιση εξωσχολικής υποστήριξης και την κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών. 3) Συμμετοχή στο άκρως συνεργατικό ερευνητικό περιβάλλον του Penn State. 4) Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που υποστηρίζουν την εδαφολογία και συναφείς τομείς.

Το Τμήμα Επιστήμης και Διαχείρισης Οικοσυστημάτων στεγάζει το πρόγραμμα εδαφολογίας σε μια ευρύτερη διεπιστημονική ενότητα. Αναζητούμε έναν συνάδελφο που θα συνεισφέρει στη συνεχή αριστεία στα προγράμματα έρευνας και κατάρτισης του εδάφους μας, καθοδηγεί φοιτητές στην Επιστήμη του Εδάφους, σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Intercollege στην Οικολογία, τη Βιοπληροφορική και τη Γονιδιωματική και σε διδακτορικά προγράμματα διπλού τίτλου. Ο υφιστάμενος φορέας θα έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδρά με άλλους επιστήμονες στο Huck Institutes Center for Microbiome Research, τα Ινστιτούτα Ενέργειας και Περιβάλλοντος και το Institute for CyberScience, καθώς και πρόσβαση σε υπερσύγχρονες βασικές ερευνητικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένης της γονιδιωματικής, της μεταβολομικής και της ερευνητικής πληροφορικής, μεταξύ άλλων. Το Penn State ενθαρρύνει τις αιτήσεις από μέλη αυτών των ομάδων. Το Penn State ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ζευγαριών με διπλή καριέρα. Όλες οι σχολές του Penn State αναμένεται να συμμορφώνονται με τις σχετικές πολιτικές, να διατηρούν υψηλά ηθικά πρότυπα και να συμμετέχουν στην επαγγελματική εξυπηρέτηση ή/και στην προβολή. Η ικανότητα συνεργασίας με ποικίλο πληθυσμό καθηγητών, προσωπικού και φοιτητών σε επίπεδο Τμήματος, Κολλεγίου και Πανεπιστημίου είναι μια σημαντική πτυχή αυτού του ακαδημαϊκού ραντεβού. Η Κεντρική Πενσυλβάνια προσφέρει ακμάζουσες κοινότητες με λογικό κόστος ζωής, εξαιρετικά σχολεία και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και πολλές ευκαιρίες αναψυχής, τέχνης και ψυχαγωγίας. Η περιοχή προσφέρει όμορφα βουνά, ρυάκια και πάρκα, καθώς και εξαιρετικές ευκαιρίες για άθληση και αναψυχή. Το State College και οι γύρω κοινότητες φιλοξενούν περίπου 100.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 45.000 φοιτητών.

Υλικά εφαρμογής: Ο αιτών πρέπει να υποβάλει συνοδευτική επιστολή, τρέχον βιογραφικό σημείωμα, δήλωση ερευνητικών ενδιαφερόντων, δήλωση διδακτικής φιλοσοφίας, μετεγγραφές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας για τρία άτομα που μπορούν να παρέχουν αναφορές. Όλες οι εφαρμογές πρέπει να φορτωθούν https://psu.jobs/job/80110. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε είτε με τον Δρ. Richard Stehouwer ([email protected]) είτε με τη Δρ. Mary Ann Bruns ([email protected]), Τμήμα Επιστήμης και Διαχείρισης Οικοσυστήματος, Πανεπιστήμιο Penn State. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και η αναζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι την κάλυψη της θέσης.

Schreibe einen Kommentar